SVARĪGA PIEZĪME:
SVARĪGS PAZIŅOJUMS: Centrālās krasta padome un Cleanaway turpina sniegt parastus pakalpojumus mājsaimniecībām, kuras nav skārušas plūdi, lai gan, reaģējot uz plūdu skartajām teritorijām, var rasties neliela aizkavēšanās. Mājsaimniecībām, kuras ir tieši skārušas plūdi, mēs nodrošinām speciālu lielapjoma atkritumu savākšanas pakalpojumu lielgabarīta sadzīves priekšmetiem, un šīs mājsaimniecības saņems bukletu, kurā būs sīki aprakstīta rīcība ārkārtas situācijās. Visiem īpašumiem, kas nav appludināti plūdu zonās, lūdzu, turpiniet izmantot esošos pakalpojumus kā parasti. x

izglītība

Mūsu misija Cleanaway ir nodrošināt ilgtspējīgu nākotni mūsu klientiem, darbiniekiem un kopienām. Mēs piedāvājam specializētas izglītības programmas, lai palīdzētu kopienām, skolām un uzņēmumiem sasniegt savus ilgtspējības mērķus.