ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ສໍາຄັນ:
ແຈ້ງການສໍາຄັນ: ສະພາແຄມຝັ່ງທະເລກາງ ແລະ Cleanaway ກໍາລັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາຕອບສະໜອງຕໍ່ພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ. ສໍາລັບຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ, ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສະເພາະຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດທີ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ການອະນາໄມສຸກເສີນ. ສຳລັບຊັບສິນທັງໝົດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ກະລຸນາສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານເປັນປົກກະຕິ. x

ໃສ່ລາຍລະອຽດຊັບສິນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບລາຍລະອຽດມື້ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດດາວນ໌ໂຫລດປະຕິທິນການເກັບກໍາສໍາລັບປີ.

ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າ Cleanaway ໄດ້ທີ່ເບີ 1300 1COAST (1300 126 278) ສໍາລັບປະຕິທິນຄໍເລັກຊັນທີ່ຈະຖືກສົ່ງອີເມວຫາທ່ານ.

ພິມທີ່ຢູ່ຊັບສິນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຊອກຫາ ແລະເລືອກທີ່ຢູ່ຊັບສິນຈາກລາຍການເລື່ອນລົງເພື່ອເລີ່ມການຈອງ.