Төшөктөр

Матрацтарды кайра иштетүү полигондун чектелген мейкиндигин гана үнөмдөбөстөн, ресурстарды да үнөмдөйт.

Борбордук Жээк Кеңешинин кызматкерлери учурда полигондон күн сайын матрацтарды алып жатышат. Buttonderry же Woy Woy таштандыларды башкаруу объектилери. Андан кийин матрацтар металл компоненттерин алуу, кайра колдонуу жана кайра иштетүү үчүн ажыратылат, алар биздин подрядчыларга ар кандай жаңы продуктыларга кайра иштетүү үчүн жөнөтүлөт.

бар бир тартылган чыгымдар матрастын каалаган бирине таштоо Кеңештин калдыктарды сактоочу жайлары.

Матрацтарды да аркылуу бекер чогултса болот жолдун четинде чогултуу кызматы көпчүлүк үй чарбаларына жеткиликтүү.