МААНИЛҮҮ ЭСКЕРТҮҮ:
МААНИЛҮҮ ЭСКЕРТҮҮ: Борбордук Жээк Кеңеши жана Cleanaway суу ташкынынан жапа чекпеген үй чарбаларына нормалдуу кызматтарды көрсөтүүнү улантууда, бирок биз сел каптаган аймактарга чара көрүү учурунда анча-мынча кечигүүлөр болушу мүмкүн. Суу ташкынынан түздөн-түз жабыр тарткан үй чарбалары үчүн биз чоң үй буюмдары үчүн таштандыларды чогултуу боюнча атайын кызмат көрсөтөбүз жана ал үй чарбалары өзгөчө кырдаалда тазалоо чаралары боюнча маалымат баракчаларын алышат. Суу каптаган аймактардын ичинде суу астында калбаган бардык мүлктөр үчүн учурдагы кызматтарыңызды кадимкидей колдонууну улантыңыз. x

Bin Collection