;
მნიშვნელოვანი შეტყობინება:
მნიშვნელოვანი შენიშვნა: ცენტრალური სანაპირო საბჭო და Cleanaway აგრძელებენ ნორმალური სერვისების მიწოდებას იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც არ დაზარალდნენ დატბორვის შედეგად, თუმცა შეიძლება მოხდეს მცირე შეფერხებები, რადგან ჩვენ ვუპასუხებთ წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ რაიონებს. იმ შინამეურნეობებისთვის, რომლებიც დატბორვის შედეგად დაზარალდნენ, ჩვენ უზრუნველვყოფთ ნაყარი ნარჩენების შეგროვების სპეციალურ სერვისს დიდი საყოფაცხოვრებო ნივთებისთვის და ეს შინამეურნეობები მიიღებენ ბროშურას, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი გადაუდებელი დასუფთავების რეაგირება. ყველა ქონებისთვის, რომელიც არ დაიტბორა წყალდიდობის ზონებში, გთხოვთ, განაგრძოთ თქვენი არსებული სერვისების ჩვეული გამოყენება. x
განმარტება:
  • ყვითელი სახურავი Recycle Bin
  • მწვანე სახურავი ბაღის მცენარეული ურნა
  • წითელი სახურავი ზოგადი ნარჩენების ურნა