חפצים חדים קהילתיים רבים כמו מחטים, מזרקים ולנסטים נכנסים לפחי האשפה והמחזור הרגילים, וחושפים את צוות המועצה, הקבלנים והציבור. אחרים נותרים לפעמים שכובים על הקרקע או בבניינים.

אם אתה מזריק סמים אתה יכול להשליך את המחטים והמזרקים המשומשים שלך לפחי סילוק הממוקמים בבתי חולים ציבוריים, בנייני שירותים של המועצה ובפארקים ושמורות המועצה.

אם מצאת מחט או מזרק במקום ציבורי, אנא התקשר למוקד ניקוי מחט בטלפון 1800 NEEDLE (1800 633 353).

אם אתה משתמש במחטים, מזרקים או lancets עבור מצב רפואי, אתה יכול לקחת את הפריטים האלה במיכל עמיד לנקב לכל בית חולים ציבורי לסילוק בטוח או לבתי המרקחת הבאים: