;
הודעה חשובה:
הודעה חשובה: מועצת החוף המרכזית ו-Cleanaway ממשיכות לספק שירותים רגילים למשקי בית שלא הושפעו מהצפות, אם כי ייתכנו עיכובים קלים בזמן שאנו מגיבים לאזורים שנפגעו מהצפות. עבור משקי בית שנפגעו ישירות מהצפות, אנו מספקים שירות ייעודי לאיסוף פסולת בתפזורת עבור חפצי בית מסורבלים ומשקי בית אלה יקבלו עלון המפרט את תגובת ניקוי החירום. עבור כל הנכסים שלא הוצפו באזורי ההצפה, אנא המשך להשתמש בשירותים הקיימים שלך כרגיל. x
אגדה:
  • מכסה צהוב לפח מיחזור
  • מכסה ירוק גן צמחייה
  • מכסה אדום פח אשפה כללי