אם אתה מגלה שהפחים שלך עולים על גדותיהם כל הזמן, תוכל להשיג פח מיחזור נוסף, צמחיית גינה או פסולת כללית בתוספת תשלום קטנה לתעריפי המועצה של הנכס שלך.

כמו כן, שדרוג לפח אדום גדול יותר עבור פסולת כללית זמין.

רק בעלי נכסים יכולים לבקש או לבטל פחים נוספים. אם אתה שוכר את המקום, יהיה עליך לפנות לסוכן המנהל או לבעלים כדי לדון בשינויים אלה.

כדי להגיש בקשה לשירותים נוספים, הבעלים או הסוכן המנהל של הנכס צריכים למלא את טופס בקשת שירותי הפסולת המתאים להלן.


טפסי בקשה לשירותי פסולת

נכסים למגורים

טופס בקשה לשירותי פסולת מגורים חדשים ונוספים 2022-2023

נכסים מסחריים

טופס בקשה לשירותי פסולת מסחרית חדשים ונוספים 2022-2023