Jwenn li Ranje & GENYEN

Mèsi paske ou sèlman mete bon atik yo nan bin ou yo! Si ou te resevwa yon etikèt 'Mèsi' sou Bin Resiklaj oswa Vejetasyon Jaden ou a, sa vle di Ofisye Rekiperasyon Resous nou yo te enspekte bin ou a epi yo jwenn li genyen sèlman atik yo aksepte nan sèvis la. Akòz efò w yo, nou ka rekipere anpil resous valab epi kreye yon avni ki pi dirab pou Kòt Santral la.

N ap rekonpanse rezidan ki resikle lè nou ba yo opòtinite pou yo antre nan yon konpetisyon chak mwa pou genyen yon kat kado Eftpos $50.

Si ou te resevwa yon tag 'Mèsi' sou bin ou a, tanpri ranpli fòm antre anba a. Klike la a pou revize Kondisyon Konpetisyon Get It Sorted & Win.