AVI ENPÒTAN:
AVI ENPÒTAN: Central Coast Council ak Cleanaway ap kontinye bay sèvis nòmal pou kay ki pa te afekte pa inondasyon byenke kèk ti reta ka rive pandan n ap reponn a zòn ki afekte inondasyon yo. Pou kay ki te afekte dirèkteman pa inondasyon, nou ap bay yon sèvis devwe pou kolekte fatra an gwo pou atik kay ki ankonbran e kay sa yo pral resevwa yon feyè ki detaye repons pou netwaye ijans lan. Pou tout pwopriyete ki pa te inonde nan zòn inondasyon yo, tanpri kontinye sèvi ak sèvis ki egziste deja yo kòm nòmal. x

Sant Videyo Kòt Santral

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.

Pa gen atik yo te jwenn.