1Kot Konpetisyon 'Kesyonè Kanpay Edikasyon'

Nou bezwen èd ou! Pou asire n ap rive nan Coasties ak pwogram edikasyon resiklaj ak jesyon fatra nou yo, nou bezwen ou ranpli Kesyonè. Ou ta ka genyen yon Kat Kado $100 jis pou w ranpli li! Nou gen 5 pou pwan.

Ki moun ki ka antre nan?

Louvri pou tout rezidan ki abite sou Kòt Santral NSW.

Ki jan yo antre nan

  1. Ranpli Kesyonè yo jwenn sou sitwèb la anvan 23 mas 2022 https://www.surveymonkey.com/r/1CoastEdu
  2. Mete non konplè w, imèl, kòd postal ak nimewo telefòn ou.

prim

1st Place

  • $100 Eftpos / Kat kado VISA

2nd Place

  • $100 Eftpos / Kat kado VISA

3rd Place

  • $100 Eftpos / Kat kado VISA

4yèm plas

  • $100 Eftpos / Kat kado VISA

5yèm plas

  • $100 Eftpos / Kat kado VISA

Valè total: $500

Tanpri revize tout Tèm & Kondisyon konpetisyon yo isit la.