Sèvis resiklaj ak fatra Konsèy Kòt Santral la ouvè pou kèk biznis ki enkli Lekòl yo. Tout sèvis Konsèy yo peye atravè sistèm tarif yo.

Sèvis ki disponib yo enkli:

 • Kouvèti wouj pou fatra jeneral - koleksyon chak semèn
  • 140 lit wheelie bin
  • 240 lit wheelie bin
  • 360 lit wheelie bin
 • Kouvèti wouj pou fatra jeneral - posode esansyèl
  • 660 lit bulk bin
  • 1 mèt kib en bin
  • 1.5 mèt kib en bin
 • Poode resiklaj kouvèti jòn - koleksyon chak kenz
  • 240 lit wheelie bin
  • 360 lit wheelie bin
 • Poode jaden kouvèti vèt - koleksyon chak semèn
  • 240 lit wheelie bin

Sèlman mèt pwopriyete yo ka mande yon nouvo sèvis fatra. Si ou lwe lokal pou biznis ou, w ap bezwen kontakte ajan jere a oswa pwopriyetè a pou diskite sou sèvis sa yo.

Pou òganize yon nouvo sèvis fatra biznis, pwopriyetè oswa ajan jere pwopriyete a bezwen ranpli Fòm Demann Sèvis Fatra ki apwopriye ki anba a.


Fòm Demann pou Sèvis Fatra

Pwopriyete Komèsyal yo

Nouvo ak Lòt Fòm Demann pou Sèvis Fatra Komèsyal 2022-2023