AVI ENPÒTAN:
Akòz mendèv nou an ap afekte pa epidemi aktyèl COVID la, nou gen reta ak kèk nan sèvis nou yo. Si yo te rate bin ou oswa bò gwo twotwa ki te pwograme a, tanpri kite l sou twotwa a jiskaske sèvis sa a fèt. Sa a ta ka plizyè jou pita pase nòmal epi li ka rive pandan wikenn nan. Sa a se yon sitiyasyon evolye ak nivo sèvis yo ka chanje pi lwen. Nou mande pou w kontwole Paj Facebook 1Coast nou an pou nenpòt ki anons sèvis. Nou eskize pou nenpòt deranjman sa ka lakòz epi di ou mèsi pou konpreyansyon ou. x

Kisa ki pase nan mwen...

1kòt. 1 mond. Fatra ak resiklaj sèvis

Isit la ou ka jwenn tout sa ou bezwen konnen sou jesyon fatra ak sèvis resiklaj yo bay rezidan yo nan NSW Central Coast la. Nou ankouraje w eksplore, kominike, dekouvri ak aprann. Genyen tou anpil enfòmasyon pou timoun ak elèv tout laj. Pou kòmanse klike sou tab sèvis ou vle konnen plis sou oswa itilize rechèch ki anlè paj la.