Mnogi oštri predmeti kao što su igle, šprice i lancete ulaze u glavne kante za otpad i recikliranje, izlažući osoblje Vijeća, izvođače radova i javnost. Drugi ponekad ostaju ležati na zemlji ili u zgradama.

Ako ubrizgavate drogu, svoje iskorištene igle i štrcaljke možete odložiti u kante za odlaganje koje se nalaze u javnim bolnicama, zgradama Vijeća i općinskim parkovima i rezervatima.

Ako ste pronašli iglu ili špricu na javnom mjestu, nazovite telefonsku liniju za čišćenje igle na broj 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Ako koristite igle, šprice ili lancete za medicinsko stanje, ove predmete možete odnijeti u spremniku otpornom na probijanje u bilo koju javnu bolnicu na sigurno odlaganje ili u sljedeće ljekarne: