TSEEM CEEB:
CEEB TOOM TSEEM CEEB: Central Coast Council thiab Cleanaway tseem tab tom muab kev pabcuam ib txwm muaj rau cov tsev neeg uas tsis raug cuam tshuam los ntawm dej nyab txawm hais tias qee qhov kev ncua me me yuav tshwm sim thaum peb teb rau thaj chaw cuam tshuam los ntawm dej nyab. Rau cov tsev neeg uas raug cuam tshuam ncaj qha los ntawm dej nyab peb tab tom muab kev pabcuam khaws cov khib nyiab ntau rau cov khoom siv hauv tsev loj heev thiab cov tsev neeg yuav tau txais ib daim ntawv qhia uas qhia meej txog kev ntxuav thaum muaj xwm txheej ceev. Rau txhua yam khoom uas tsis tau raug dej nyab hauv thaj tsam dej nyab, thov txuas ntxiv siv koj cov kev pabcuam uas twb muaj lawm. x