Yog tias koj pom tias koj cov thoob khib nyiab tas li, koj tuaj yeem tau txais kev rov ua dua tshiab, cov nroj tsuag hauv vaj lossis cov khib nyiab dav dav rau tus nqi me me ntxiv rau koj cov cuab yeej Pawg Thawj Coj.

Ib qho kev hloov kho mus rau lub thawv liab loj dua rau cov khib nyiab dav dav kuj yog muaj.

Tsuas yog cov tswv tsev tuaj yeem thov lossis tshem tawm cov khoom ntxiv. Yog tias koj xauj qhov chaw, koj yuav tau hu rau tus neeg saib xyuas lossis tus tswv los tham txog cov kev hloov pauv no.

Txhawm rau thov cov kev pabcuam ntxiv, tus tswv lossis tus neeg saib xyuas ntawm cov cuab yeej yuav tsum tau ua daim ntawv thov Kev Pabcuam Pov Hwm tsim nyog hauv qab no.


Cov Kev Pab Cuam Tshuam Thov Daim Ntawv Thov

Cov vaj tse nyob

Tshiab & Ntxiv Cov Kev Pab Cuam Hauv Chaw Nyob Thov Daim Ntawv Thov 2022-2023

Kev Lag Luam

Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam Tshuam Tshiab & Ntxiv Ntxiv 2022-2023