સેન્ટ્રલ કોસ્ટ કાઉન્સિલ નિવાસીઓને તમારી રહેણાંક કચરા સેવાના ભાગ રૂપે 140 લિટર, 240 લિટર અથવા 360 લિટર લાલ ઢાંકણાના સામાન્ય કચરાના ડબ્બા તેમજ 240 લિટર અથવા 360 લિટર પીળા ઢાંકણના રિસાઇકલ બિનની પસંદગી આપે છે.

તમારા ડબ્બાનું કદ ઓછું કરો

પૈસા બચાવો અને તમારા ડબ્બાનું કદ ઘટાડીને પર્યાવરણને મદદ કરો. મોટા વિકલ્પોને બદલે નાનું 140 લિટર અથવા 240 લિટર ડબ્બા પસંદ કરીને તમે તમારા વાર્ષિક કચરા પર બચત કરી શકો છો. તમારા કચરાના ડબ્બાનું કદ ઘટાડવા માટે કોઈ ફી નથી.

તમારા ડબ્બાનું કદ વધારો

જો તમને લાગે કે તમારો કચરો ડબ્બો સતત ભરાઈ રહ્યો છે, તો તમે તમારી પ્રોપર્ટીના કાઉન્સિલ રેટ્સમાં ઉમેરવામાં આવેલી નાની વધારાની ફી માટે મોટા લાલ ડબ્બામાં અપગ્રેડ કરી શકો છો.

માત્ર મિલકતના માલિકો જ ડબ્બાના કદની વિનંતી કરી શકે છે. જો તમે જગ્યા ભાડે આપો છો, તો તમારે આ ફેરફારોની ચર્ચા કરવા માટે મેનેજિંગ એજન્ટ અથવા માલિકનો સંપર્ક કરવો પડશે.

તમારા લાલ ઢાંકણના સામાન્ય કચરાના ડબ્બાનું કદ બદલવા માટે, મિલકતના માલિક અથવા મેનેજિંગ એજન્ટે નીચે આપેલ યોગ્ય વેસ્ટ સર્વિસ વિનંતી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

રિસાયક્લિંગ અને ગાર્ડન વેજીટેશન ડબ્બા

જો તમને લાગે કે તમારા રિસાયક્લિંગ અથવા બગીચાના વનસ્પતિના ડબ્બા સતત ભરાઈ રહ્યા છે, તો તમે વધારાનો ડબ્બો મેળવો તમારી પ્રોપર્ટીના કાઉન્સિલ રેટ્સમાં ઉમેરવામાં આવેલી નાની વધારાની ફી માટે મોટા રિસાયક્લિંગ ડબ્બા સહિત.


વેસ્ટ સેવાઓ વિનંતી ફોર્મ

રહેણાંક ગુણધર્મો

નવી અને વધારાની રેસિડેન્શિયલ વેસ્ટ સર્વિસીસ વિનંતી ફોર્મ 2022-2023

વાણિજ્યિક ગુણધર્મો

નવી અને વધારાની વાણિજ્યિક કચરો સેવાઓ વિનંતી ફોર્મ 2022-2023