Moitos obxectos punzantes da comunidade, como agullas, xiringas e lancetas, entran nos colectores de residuos e reciclaxe habituais, deixando ao descuberto o persoal do Concello, os contratistas e o público. Outras ás veces déixanse tiradas no chan ou en edificios.

Se te inxectas drogas, podes botar as túas agullas e xeringas usadas en colectores desechables situados en hospitais públicos, edificios do Concello e parques e reservas do Concello.

Se atopou unha agulla ou unha xiringa nun lugar público, chame á liña directa de limpeza de agullas ao 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Se usas agullas, xiringas ou lancetas para unha afección médica, podes levar estes artigos nun recipiente resistente á perforación a calquera Hospital Público para a súa eliminación segura ou ás seguintes farmacias: