AVISO IMPORTANTE:
AVISO IMPORTANTE: Central Coast Council e Cleanaway continúan prestando servizos normais aos fogares que non se viron afectados polas inundacións, aínda que poden producirse algúns atrasos menores a medida que respondemos ás áreas afectadas polas inundacións. Para os fogares que se viron afectados directamente polas inundacións, ofrecemos un servizo de recollida de residuos a granel específico para artigos domésticos voluminosos e estes fogares recibirán un folleto que detalla a resposta de limpeza de emerxencia. Para todas as propiedades que non foron inundadas dentro das zonas de inundación, siga utilizando os seus servizos existentes con normalidade. x

Coleccións Kerbside