FÓGRA TÁBHACHTACH:
FÓGRA TÁBHACHTACH: Tá an Chomhairle Cósta Láir agus Cleanaway ag leanúint ar aghaidh ag cur gnáthsheirbhísí ar fáil do theaghlaigh nach bhfuil tionchar ag tuilte orthu cé go bhféadfadh roinnt moilleanna beaga tarlú agus muid ag freagairt do cheantair a bhfuil tionchar ag tuilte orthu. Do theaghlaigh ar chuir tuilte isteach orthu go díreach, tá seirbhís tiomnaithe bailithe dramhaíola bulc-dhramhaíl á sholáthar againn le haghaidh earraí toirtiúla tí agus beidh bileog ag na teaghlaigh sin a thugann sonraí faoin bhfreagra glantacháin éigeandála. I gcás gach réadmhaoine nach bhfuil báite laistigh de na criosanna tuile, le do thoil lean ort ag úsáid na seirbhísí atá agat mar is gnách. x

Dramhaíl & Athchúrsáil Eile