محصولات ضایعات فلزی

شورای مرکزی سواحل سالانه بیش از 5,000 تن ضایعات فلزی را جمع آوری و بازیافت می کند. ضایعات فلزی پذیرفته می شود تأسیسات پسماند شورا مجانی. تمام ضایعات فلزی که به تاسیسات برده می شود 100% بازیافت می شود.

اقلام پذیرفته شده شامل بدنه خودرو (نه LPG)، مایکروویو، ماشین لباسشویی، خشک کن، یخچال، فریزر، ماشین ظرفشویی، دوچرخه، bbqs، قاب ترامپولین، تهویه مطبوع، لاستیک ماشین روی رینگ (حداکثر چهار) و سایر محصولات عمدتاً حاوی فلز است.

شورا همچنین با استفاده از یکی از شش (6) رایگان شما، این موارد را از حاشیه شما (به استثنای لاستیک های روی رینگ که در این سرویس پذیرفته نمی شوند) جمع آوری می کند. مجموعه های حاشیه در سال ضایعات فلزی برای بازیافت، در صورت امکان، از صفحه نوک بازیابی می شود.