بسیاری از وسایل نوک تیز جامعه مانند سوزن، سرنگ و لنتس وارد سطل های زباله و بازیافت می شوند و کارکنان شورا، پیمانکاران و مردم را در معرض دید قرار می دهند. برخی دیگر گاهی روی زمین یا در ساختمان ها رها می شوند.

اگر مواد مخدر تزریق می‌کنید، می‌توانید سوزن‌ها و سرنگ‌های مصرف‌شده‌تان را در سطل‌های دور ریختنی واقع در بیمارستان‌های عمومی، ساختمان‌های رفاهی شورای شهر و پارک‌ها و مناطق حفاظت‌شده شورای شهر بیندازید.

اگر سوزن یا سرنگی را در یک مکان عمومی پیدا کردید، لطفاً با خط ویژه تمیز کردن سوزن به شماره 1800 NEEDLE (1800 633 353) تماس بگیرید.

اگر برای شرایط پزشکی از سوزن، سرنگ یا لانست استفاده می‌کنید، می‌توانید این اقلام را در یک ظرف مقاوم در برابر سوراخ شدن به هر بیمارستان عمومی برای دفع ایمن یا به داروخانه‌های زیر ببرید: