دفع زباله های خطرناک

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که با مواد شیمیایی خانگی ناخواسته، قدیمی یا غیرقابل استفاده که در آشپزخانه، حمام، لباسشویی، گاراژ یا سوله باغ نگهداری می شوند، چه کنید؟ یا چگونه می توان بطری های گاز قدیمی، شراره های دریایی و باتری های خودرو را دور ریخت؟

زباله های خطرناک خود را زباله نکنید! زباله های خطرناکی که در هر یک از سه سطل زباله شما قرار می گیرند می توانند باعث آتش سوزی در کامیون ها، انبار بازیافت و محل های دفن زباله ما شوند. آنها همچنین تهدیدی برای کارگران ما هستند.

لطفاً با استفاده از یکی از روش های ذکر شده در زیر، زباله های خطرناک خود را مدبرانه و مسئولانه دفع کنید.

آیا دستی ما را بررسی کرده اید؟ راهنمای دفع زباله و بازیافت AZ برای دیدن اینکه آیا آیتم خطرناک شما در لیست است؟