نیاز به تماس با ما دارید؟

لطفاً با مرکز خدمات مشتریان ما به شماره 1300 1coast (1300 126 278) از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه (از جمله تعطیلات رسمی) تماس بگیرید.

در غیر این صورت، می توانید از طریق ما به صورت آنلاین با ما تماس بگیرید صفحه بازخورد و یا ارسال ایمیل به centralcoast.council@cleanaway.com.au.