اطلاعیه مهم:
اطلاعیه مهم: شورای مرکزی سواحل و کلیناوی به ارائه خدمات عادی به خانوارهایی که تحت تأثیر سیل قرار نگرفته اند ادامه می دهند، اگرچه ممکن است برخی تاخیرهای جزئی در واکنش به مناطق سیل زده رخ دهد. برای خانوارهایی که مستقیماً تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند، ما یک سرویس اختصاصی جمع‌آوری زباله فله برای وسایل خانه بزرگ ارائه می‌کنیم و آن خانواده‌ها جزوه‌ای دریافت می‌کنند که جزئیات پاسخ پاکسازی اضطراری را نشان می‌دهد. برای تمام املاکی که در مناطق سیلابی زیر آب نرفتند، لطفاً به استفاده از خدمات موجود خود به طور معمول ادامه دهید. x

مجموعه Kerbside