اگر سطل زباله شما آسیب دیده است، چرخ ندارد یا درب آن از بین رفته یا شکسته است، می توانید ترتیبی دهید که آن را تعمیر کنید.

هیچ هزینه ای برای تعمیر وجود ندارد. تعمیرات شامل:

  • تعویض محور
  • تعویض درب
  • تعویض بدنه
  • تعویض چرخ

تعمیر سطل زباله در بدنه و درب ظرف 2 روز کاری پس از دریافت درخواست شما انجام می شود.

لطفاً توجه داشته باشید: سطل‌هایی که غیرقابل تعمیر آسیب دیده‌اند، تنها در صورتی با سطل جایگزین تعویض می‌شوند که سطل قدیمی برای برداشتن در کنار حاشیه قرار گرفته باشد.

برای درخواست تعمیر سطل زباله کافی است به وب سایت رزرو آنلاین ما مراجعه کنید اینجا را کلیک کنید یا با مرکز خدمات مشتریان ما در 1300 1coast (1300 126 278) تماس بگیرید.

سطل های دزدیده شده: برای گزارش یک سطل به سرقت رفته، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان ما در 1300 1coast (1300 126 278) تماس بگیرید.