Ohtlike jäätmete kõrvaldamine

Kas olete kunagi mõelnud, mida teha nende soovimatute, aegunud või kasutusest kõrvaldatud kodukeemiaga, mis on teie köögis, vannitoas, pesumajas, garaažis või aiakuuris? Või kuidas vabaneda vanadest gaasiballoonidest, laevarakettidest ja autoakudest?

Ärge visake oma ohtlikke jäätmeid prügikasti! ​Mis tahes kolmest prügikastist paigutatud ohtlikud jäätmed võivad põhjustada tulekahjusid veoautodes, taaskasutuslaos ja meie prügilates. Need kujutavad endast ohtu ka meie töötajatele.

Palun kõrvaldage oma ohtlikud jäätmed läbimõeldult ja vastutustundlikult, kasutades ühte allpool loetletud meetoditest.

Kas olete kontrollinud meie käepärast AZ jäätmete kõrvaldamise ja ringlussevõtu juhend et näha, kas teie ohtlik toode on loetletud?