OLULINE MÄRKUS:
TÄHTIS MÄRKUS: Central Coast Council ja Cleanaway jätkavad tavapäraste teenuste pakkumist kodumajapidamistele, mida üleujutus ei ole mõjutanud, kuigi üleujutusest mõjutatud piirkondadele reageerimisel võivad esineda väikesed viivitused. Kodumajapidamistele, mida üleujutus on otseselt mõjutanud, pakume spetsiaalset hulgijäätmete kogumisteenust suuremahuliste majapidamistarvete jaoks ja need leibkonnad saavad infolehe, mis kirjeldab hädaolukorras puhastamist. Kõigi kinnistute puhul, mis ei ole üleujutusvööndites üle ujutatud, jätkake oma olemasolevate teenuste kasutamist tavapäraselt. x

Muud jäätmed ja ringlussevõtt