ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Central Coast Council και το Cleanaway συνεχίζουν να παρέχουν κανονικές υπηρεσίες σε νοικοκυριά που δεν έχουν πληγεί από πλημμύρες, αν και ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις καθώς ανταποκρινόμαστε σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Για τα νοικοκυριά που έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις πλημμύρες, παρέχουμε μια αποκλειστική υπηρεσία συλλογής χύδην απορριμμάτων για ογκώδη οικιακά είδη και αυτά τα νοικοκυριά θα λάβουν ένα φυλλάδιο που περιγράφει λεπτομερώς την απόκριση έκτακτης ανάγκης καθαρισμού. Για όλα τα ακίνητα που δεν έχουν πλημμυρίσει εντός των πλημμυρικών ζωνών, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε κανονικά τις υπάρχουσες υπηρεσίες σας. x

Εκπαίδευση

Η αποστολή μας στο Cleanaway είναι να κάνουμε ένα βιώσιμο μέλλον δυνατό για τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τις κοινότητές μας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουμε τις κοινότητες, τα σχολεία και τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους αειφορίας τους.