Αναγνώριση και αποδοχή των Γενικών Προϋποθέσεων

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Cleanaway 1Coast (εφεξής γνωστή ως "Ο οργανισμός"). Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις ειδοποιήσεις και τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο. Η χρήση και/ή η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο συνιστά τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από αυτούς τους Γενικούς Όρους. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή.

Ιδιοκτησία περιεχομένου

Το υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των πληροφοριών, κειμένου, υλικού, γραφικών, λογισμικού, διαφημίσεων, ονομάτων, λογότυπων και εμπορικών σημάτων (εάν υπάρχουν) σε αυτόν τον ιστότοπο («Περιεχόμενο») προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα πνευματικά δικαιώματα νόμους ιδιοκτησίας, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να πλαισιώσετε, να ανεβάσετε σε τρίτο μέρος, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε αυτό το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά εγγράφως από τον Οργανισμό.

Μπορείτε να προβάλετε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας και να αποθηκεύσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο τμημάτων αυτού του ιστότοπου αποκλειστικά για δική σας ενημέρωση, έρευνα ή μελέτη, αλλά μόνο εάν διατηρείτε όλο το Περιεχόμενο ανέπαφο και στην ίδια μορφή όπως παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων ανακοινώσεων ιδιοκτησίας και όλων των διαφημίσεων).

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα του Οργανισμού ή που απαγορεύεται από τους Γενικούς Όρους.

Διαφήμιση και σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Οργανισμού και ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε υπερ-συνδέσμου που περιέχεται σε έναν ιστότοπο με σύνδεσμο. Ο Οργανισμός παρέχει αυτούς τους υπερσυνδέσμους σε εσάς μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται καμία έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από τον Οργανισμό. Συνδέεστε σε οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται από τον Οργανισμό καλόπιστα. Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές που πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και επίκαιρες κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του ιστότοπου. Ούτε ο Οργανισμός ούτε οποιοιδήποτε από τους διευθυντές ή υπαλλήλους του παρέχουν καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, ούτε αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) για λάθη ή παραλείψεις από η πληροφορία. Στην περίπτωση αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται ή προσφέρονται από τον Οργανισμό ή οποιονδήποτε από τους διευθυντές ή υπαλλήλους του, η ευθύνη για παραβίαση οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης ή όρου που δεν μπορεί να αποκλειστεί περιορίζεται στην επιλογή του Οργανισμού σε:

(α) την εκ νέου προμήθεια των αγαθών (ή ισοδύναμων αγαθών) ή υπηρεσιών· ή

(β) την πληρωμή του κόστους για την εκ νέου παράδοση των αγαθών (ή ισοδύναμων αγαθών) ή υπηρεσιών.

Ανάμικτος

Αυτοί οι Γενικοί Όροι διέπονται από τη νομοθεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας, Αυστραλία. Οι διαφορές που προκύπτουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους υπόκεινται σε πρώτο βαθμό αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Αυστραλία. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.