Ei Ddrefnu A ENNILL

Diolch am roi'r eitemau cywir yn eich biniau yn unig! Os ydych wedi derbyn tag 'Diolch' ar eich Bin Ailgylchu neu Lysiant Gardd mae'n golygu bod ein Swyddogion Adfer Adnoddau wedi archwilio'ch bin ac wedi canfod ei fod yn cynnwys eitemau a dderbynnir yn y gwasanaeth yn unig. Oherwydd eich ymdrechion, gallwn adfer llawer o adnoddau gwerthfawr a chreu dyfodol mwy cynaliadwy i'r Arfordir Canolog.

Rydym yn gwobrwyo preswylwyr sy'n ailgylchu trwy roi'r cyfle iddynt gystadlu mewn cystadleuaeth fisol i ennill Cerdyn Rhodd Eftpos $ 50.

Os ydych wedi derbyn tag 'Diolch' ar eich bin, llenwch y ffurflen gais isod. Cliciwch yma i adolygu Telerau ac Amodau Cystadlu Get It Sorted & Win.