Mae gan Gyngor yr Arfordir Canolog raglen ailgylchu am ddim i drigolion ddod â’u batris cartref diangen (fel AA, AAA, C, D, 6V, 9V a batris botwm), globau golau, ffonau symudol a thiwbiau fflworoleuol i fannau casglu enwebedig.

Mae batris a goleuadau fflwroleuol yn cynnwys elfennau niweidiol fel mercwri, alcalïaidd ac asid plwm, a all achosi peryglon amgylcheddol mawr. Gallant hefyd beri peryglon iechyd os cânt eu tirlenwi.

Sylwch - Peidiwch â rhoi'r eitemau hyn yn eich biniau gwastraff cyffredinol, oherwydd gallent fynd ar dân yn y tryciau casglu gwastraff neu ar y safle yn ein safleoedd tirlenwi. Rhaid i diwbiau fflwroleuol a globau golau fod yn lân a di-dor i gael eu derbyn.

Mae modd gollwng batris, globau golau a ffonau symudol (ac ategolion) yn:

Gellir gollwng tiwbiau fflwroleuol yng Nghyfleuster Rheoli Gwastraff Buttonderry ac Adeilad Gweinyddol y Cyngor yn Wyong.

Mae ailgylchu batris a lampau am ddim yn bosibl trwy gyllid drwy fenter Gwastraff Llai, Ailgylchu Mwy EPA NSW.