Electronig neu e-wastraff yw'r gwastraff sy'n gysylltiedig â defnyddio a gwaredu offer electronig fel cyfrifiaduron, setiau teledu ac argraffwyr.

Ailgylchu e-wastraff yw'r broses o ailgylchu hyn yn eitemau newydd. Gellir adfer ac ailgylchu adnoddau a geir mewn e-wastraff fel plwm, ffosfforws, mercwri, alwminiwm, pres a phlastigau. Mae hen offer cyfrifiadurol yn aml yn cymryd lle gwerthfawr. Mae ailgylchu yn rhyddhau'r gofod hwn mewn modd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Ar hyn o bryd nid oes gan Awstralia gynllun ailgylchu e-wastraff cenedlaethol, er bod sawl rhaglen casglu e-wastraff ar yr Arfordir Canolog.

Mae Cyngor Canolog yr Arfordir bellach yn derbyn symiau diderfyn o e-wastraff cartref y gellir ei ollwng ym mhob un o'r tri chyfleuster Rheoli Gwastraff am ddim.

Ymhlith yr eitemau a dderbynnir mae: unrhyw gynnyrch trydanol â llinyn nad yw'n cynnwys hylif fel: setiau teledu, monitorau cyfrifiaduron, gyriannau caled, allweddellau, gliniaduron, perifferolion cyfrifiadurol, sganwyr, argraffwyr, llungopïwyr, peiriannau ffacs, offer sain, siaradwyr, offer electronig, offer gardd electronig, offer bach cartref, chwaraewyr fideo / DVD, camerâu, ffonau symudol, consolau gemau a sugnwyr llwch. Mae Whitegoods, gan gynnwys microdonnau, cyflyrwyr aer a gwresogyddion olew hefyd yn cael eu derbyn am ddim i'w hailgylchu fel metel sgrap.

Lleoliadau Gollwng Arfordir Gogledd Canol

Cyfleuster Rheoli Gwastraff Buttonderry

Lleoliad: Hue Hue Rd, Jilliby
Ffôn: 4350 1320

Lleoliadau Gollwng Arfordir De Canol

Cyfleuster Rheoli Gwastraff Woy Woy

Lleoliad: Nagari Rd, Woy Woy
Ffôn: 4342 5255

Cliciwch yma i ddysgu mwy am wasanaethau ailgylchu e-wastraff y Cynghorau.

Ffonau symudol

Gellir ailgylchu ffonau symudol trwy MobileMuster. Mae'n rhaglen ailgylchu ffonau symudol am ddim sy'n derbyn pob brand a math o ffonau symudol, ynghyd â'u batris, gwefryddion ac ategolion. Mae MobileMuster yn gweithio gyda manwerthwyr ffonau symudol, cynghorau lleol ac Awstralia Post i gasglu ffonau gan y cyhoedd. Ewch i SymudolMuster gwefan i ddarganfod ble y gallwch chi ailgylchu'ch ffôn symudol.