Rhaglenni Addysg Gymunedol

Diolch i chi am ymchwilio i'n Rhaglenni Addysg Gymunedol.

Mae pob Taith yn cael ei gohirio ar hyn o bryd wrth i ni ailasesu ein cyfleoedd i ddarparu rhaglenni yn y dyfodol ar ôl Covid 19.

Ar hyn o bryd rydym yn adnewyddu ein Rhaglenni Addysg nid yn unig i sicrhau eu bod yn COVID-Safe ond rydym hefyd yn defnyddio ein hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithlon i gyrraedd ein cymuned o ran addysg ar y gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu.


Adnoddau Addysg Gymunedol Eraill

Mae gennym yr adnoddau canlynol ar gael ichi eu defnyddio i helpu i ddysgu am wastraff ac ailgylchu:

  • Hwb Fideo: Fideos ar yr holl wahanol wasanaethau ar y Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu ar yr Arfordir Canolog.
  • Cyfryngau Cymdeithasol: Dilynwch ni ymlaen Facebook or Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl Faterion Gwastraff ac Ailgylchu pwysig.
  • Adnodd Gwybodaeth: Angen darganfod beth sy'n digwydd i'ch ailgylchu ar yr Arfordir Canolog neu sut mae safle tirlenwi yn gweithio? Lawrlwytho ein Ailgylchu a Rheoli Gwastraff ar Adnodd Gwybodaeth yr Arfordir Canolog. Mae'n llawn gwybodaeth gyfoes a dolenni i fideos perthnasol ar reoli gwastraff, ailgylchu, llystyfiant gardd a lleihau gwastraff ar yr Arfordir Canolog.
  • Taflenni Gweithgaredd a Lliwio: Mae ein taflenni gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho a'n hadnoddau addysgol yn helpu i annog a gwella arferion cynaliadwy yn eich cartref, ysgol a gweithle.

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein Rhaglenni Addysg, nodwch eich manylion isod i ymuno â'n rhestr bostio: