Rhaglenni Addysg Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Diolch i chi am ymchwilio i'n Rhaglenni Addysg Ysgolion.

Ar hyn o bryd rydym yn adnewyddu ein Rhaglenni Addysg nid yn unig i sicrhau eu bod yn COVID-Safe ond rydym hefyd yn defnyddio ein hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithlon i gyrraedd ein cymuned o ran addysg ar y gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu.

Mae'r holl wibdeithiau a digwyddiadau yn cael eu gohirio ar hyn o bryd wrth i ni ailasesu ein cyfleoedd i ddarparu rhaglenni yn y dyfodol ar ôl Covid-19.

Yn y cyfamser mae gennym yr adnoddau canlynol ar gael i chi eu defnyddio yn eich ystafell ddosbarth:

 • Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan yn ein newydd Llwyfan E-Ddysgu wedi'i ddatblygu ar gyfer plant Central Coast ar y gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu. Gall plant, athrawon a rhieni fynd â'r cwis rhyngweithiol gyda'i gilydd a dod yn Garbolegwyr Cymwysedig! Beth sy'n cymryd rhan? Bydd angen cyfrifiadur, llechen neu ffôn smart ar fyfyrwyr i gael mynediad i'r platfform a gofynnir iddynt nodi enw, dewis gradd a math ym mha ysgol y maent yn mynychu. Byddant yn symud trwy gyfres o weithgareddau a fideos rhyngweithiol i ddysgu popeth am wasanaethau gwastraff ac ailgylchu'r Arfordir Canolog - o'r hyn a all fynd yn y Bin Lid Melyn, i'r hyn sy'n digwydd i'r glaswellt rydych chi'n ei roi yn y Bin Green Lid a pham ei fod mae'n bwysig lleihau gwastraff yn y Bin Caead Coch. I gyrchu'r cwis, ewch i: https://learn.1coast.com.au/ a dewis y cwis K-6 ar gyfer myfyrwyr Ysgol Gynradd neu'r cwis 7-12 ar gyfer myfyrwyr Ysgol Uwchradd.
 • Adnodd Gwybodaeth i Athrawon: Angen darganfod beth sy'n digwydd i'ch ailgylchu ar yr Arfordir Canolog neu sut mae safle tirlenwi yn gweithio? Lawrlwytho ein Ailgylchu a Rheoli Gwastraff ar Adnodd Gwybodaeth yr Arfordir Canolog. Mae'n llawn gwybodaeth gyfoes a dolenni i fideos perthnasol ar reoli gwastraff, ailgylchu, llystyfiant gardd a lleihau gwastraff ar yr Arfordir Canolog. Mae copïau caled ar gael, e-bostiwch michelle.murrell@cleanaway.com.au am ragor o wybodaeth.
 • Hwb Fideo: Fideos ar yr holl wahanol wasanaethau ar y Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu ar yr Arfordir Canolog.
 • Taflenni Gweithgaredd a Lliwio: Mae ein taflenni gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho a'n hadnoddau addysgol yn helpu i annog a gwella arferion cynaliadwy yn eich cartref, ysgol a gweithle.
 • Taflenni Gwaith Sticer Ysgol Gynradd: Gallwn gyflwyno'r rhain hefyd i'ch ysgol ar yr Arfordir Canolog ynghyd â phosteri a phamffledi. E-bostiwch: michelle.murrell@cleanaway.com.au am ragor o wybodaeth.

Ydych chi'n Gyn-Ysgol Arfordir Canolog neu'n Ganolfan Dysgu Cynnar? Cliciwch yma i ddarganfod mwy o wybodaeth am ein Rhaglen Didolwyr Bach.

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein Rhaglenni Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, nodwch eich manylion isod i ymuno â'n rhestr bostio.

 • Cudd
 • Cudd
 • Cudd
  Cofiwch gynnwys cod ardal ar gyfer rhifau llinell dir.
 • Cudd
  DD slaes MM slaes YYYY