Rhaglen Dysgu Cynnar Little Sorters

Mae Rhaglen Dysgu Cynnar Little Sorters yn cychwyn newid ymddygiad mewn Canolfannau Dysgu Cynnar a Chyn-ysgolion i annog lleihau gwastraff a chynyddu mewn ailgylchu.

Mae'r rhaglen yn cynnwys:

 1. Archwiliad bach o wastraff a gynhyrchir yn y Ganolfan. Wedi'i gwblhau gan athrawon a myfyrwyr, bydd hyn yn arwain at gyfle i siarad am wastraff a gynhyrchir a sut i leihau hyn.
 2. Felly, cwblhau gweithgareddau cyn-ymweliad, gan sicrhau bod myfyrwyr yn deall y cysyniad o wastraff ac ailgylchu cyn ymweliad Cleanaway.
 3. Sesiwn addysg 'Bin Wise' o Cleanaway. Bydd hyn yn cwmpasu'r 3 bin, yr hyn y gallwn ei roi ynddynt, gêm ddidoli 'ras gyfnewid ailgylchu' i ymarfer yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu ynghyd ag ymweliad gan lori garbage.
 4. Darperir adnoddau pellach ar gyfer y Ganolfan a theuluoedd sy'n darparu addysg barhaus o'r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu.

Cwblhau Archwiliad Gwastraff

 

Sut i gymryd rhan:

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw cwblhau archwiliad gwastraff yn eich Canolfan Dysgu Cynnar neu'ch Ysgol Gynradd.

 

Gweithgareddau Cyn Ymweld:

Bydd angen i chi hefyd gwblhau'r gweithgareddau cyn-ymweliad canlynol cyn eich ymweliad Cleanaway Bin Wise.

Gweithgaredd Cyn-Ymweliad 1af: Gwyliwch ein fideo diogelwch tryciau garbage a thirlenwi.

Mae'r fideo hon yn sôn am bwysigrwydd bod yn ddiogel o amgylch tryciau garbage, dod o hyd i fannau diogel i wylio tryciau garbage yn gwagio biniau, darganfod am safleoedd tirlenwi ar yr Arfordir Canolog ynghyd â chân tryciau garbage hwyliog gyda gweithredoedd ar y diwedd!

2il Weithgaredd Cyn Ymweld: Gwyliwch y Ailgylchu ar y Fideo Arfordir Canolog

Gwyliwch y fideo a thrafodwch â'ch plant y 4 prif eitem y gallwn eu hailgylchu yn y Bin Caead Melyn:

 1. Poteli a chynwysyddion plastig;
 2. Caniau bwyd, diod a chwistrell metel;
 3. Poteli a jariau gwydr;
 4. Papur a chardbord.

3ydd Gweithgaredd Cyn Ymweliad: Cwblhewch y Daflen Gweithgaredd 3 Bin

Sôn am y 3 bin, y caeadau o wahanol liwiau a pha eitemau sbwriel rydyn ni'n eu rhoi ym mhob un. Rhowch ddalen weithgaredd a phensil coch, gwyrdd a melyn i bob plentyn ac fel grŵp trafodwch pa fin y dylai'r eitemau sbwriel fynd i mewn a gofynnwch iddyn nhw gylch neu liwio lliw'r caead yn yr eitem sbwriel.

Gweithgareddau Dewisol Cyn Ymweliad

Efallai y byddwch hefyd yn dewis cwblhau'r gweithgareddau canlynol cyn ein hymweliad.

 1. Episodau Tîm Gwyrdd Chwarae Ysgolion: https://iview.abc.net.au/video/CH2012H008S00
 2. Nodiadau Addysg Gynnar Tîm Gwyrdd Ysgolion Chwarae: https://www.abc.net.au/cm/lb/13368768/data/play-school-green-team-notes-data.pdf
 3. Rhowch gynnig ar Ddiwrnod 'Cinio Heb Wastraff' yn eich canolfan: https://healthy-kids.com.au/waste-free-lunch/
 4. Casglwch flychau a photeli gwag a'u hailddefnyddio mewn crefft - mae yna lawer o syniadau ar-lein.

 • Archebwch Ymweliad Doise Bin Cleanaway

 • Slais MM slaes DD YYYY