1Cystadleuaeth 'Holiadur Ymgyrchoedd Addysg' yr Arfordir

Rydym angen eich help! Er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd Coasties gyda'n rhaglenni addysg ailgylchu a rheoli gwastraff, mae angen i chi lenwi ein rhaglenni Holiadur. Gallech ennill Cerdyn Rhodd $100 dim ond am ei gwblhau! Mae gennym ni 5 i'w hennill.

Pwy all gystadlu?

Ar agor i'r holl breswylwyr sy'n byw ar Arfordir Canolog NSW.

Sut i fynd i mewn

  1. Cwblhewch yr Holiadur a geir ar y wefan erbyn 23 Mawrth 2022 https://www.surveymonkey.com/r/1CoastEdu
  2. Cynhwyswch eich enw llawn, e-bost, cod post a rhif ffôn.

Gwobrau

Lle 1st

  • Cerdyn Rhodd $ 100 Eftpos / VISA

Lle 2nd

  • Cerdyn Rhodd $ 100 Eftpos / VISA

Lle 3rd

  • Cerdyn Rhodd $ 100 Eftpos / VISA

4ydd Lle

  • Cerdyn Rhodd $ 100 Eftpos / VISA

5ydd Lle

  • Cerdyn Rhodd $ 100 Eftpos / VISA

Cyfanswm Gwerth: $ 500

Darllenwch Amodau a Thelerau'r gystadleuaeth lawn yma.