HYSBYSIAD PWYSIG:
HYSBYSIAD PWYSIG: Mae Cyngor yr Arfordir Canolog a Cleanaway yn parhau i ddarparu gwasanaethau arferol i gartrefi nad ydynt wedi cael eu heffeithio gan lifogydd er y gallai rhywfaint o oedi ddigwydd wrth i ni ymateb i ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd. Ar gyfer cartrefi sydd wedi cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan lifogydd, rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmp pwrpasol ar gyfer eitemau swmpus o’r cartref a bydd yr aelwydydd hynny’n cael taflen sy’n manylu ar yr ymateb glanhau brys. Ar gyfer pob eiddo sydd heb gael ei foddi o fewn y parthau llifogydd, parhewch i ddefnyddio eich gwasanaethau presennol fel arfer. x

Casgliadau Glan y Môr