Bin heb ei wagio? Yn gyntaf, gwiriwch a yw sticer oren wedi'i osod ar y caead. Bydd y sticer hwn yn darparu gwybodaeth ynghylch pam nad yw'ch bin wedi'i wagio. Mae'r sticer hefyd yn darparu cyfarwyddiadau ar sut i unioni'r mater a chasglu'ch bin.

Efallai na chasglwyd eich bin am un neu fwy o'r rhesymau a ganlyn:

 • Ddim ar amser
  Sicrhewch fod eich biniau wrth ymyl y palmant y noson cyn y diwrnod casglu.
 • Wythnos anghywir
  Gwiriwch eich calendr casglu i sicrhau eich bod yn rhoi'r biniau cywir allan.
 • Bin yn gorlifo
  Rhaid i chi allu cau'r caead er mwyn osgoi gwastraffu rhag gollwng ar y stryd.
 • Rhy drwm
  Efallai y bydd eich bin yn rhy drwm i'w gasglu - mae cyfyngiadau pwysau yn berthnasol.
 • Halogiad
  Cafwyd hyd i eitemau anghywir yn eich bin.
 • Rhwystrau
  Ni allai'r tryc casglu gyrraedd eich bin.

Os nad oes sticer ar eich bin, efallai ei fod wedi'i fethu. I roi gwybod am wasanaeth a gollwyd, ewch i'n gwefan archebu ar-lein o fewn 48 awr erbyn glicio yma neu cysylltwch â'n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 1300 1COAST (1300 126 278).