HYSBYSIAD PWYSIG:
HYSBYSIAD PWYSIG: Mae Cyngor yr Arfordir Canolog a Cleanaway yn parhau i ddarparu gwasanaethau arferol i gartrefi nad ydynt wedi cael eu heffeithio gan lifogydd er y gallai rhywfaint o oedi ddigwydd wrth i ni ymateb i ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd. Ar gyfer cartrefi sydd wedi cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan lifogydd, rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmp pwrpasol ar gyfer eitemau swmpus o’r cartref a bydd yr aelwydydd hynny’n cael taflen sy’n manylu ar yr ymateb glanhau brys. Ar gyfer pob eiddo sydd heb gael ei foddi o fewn y parthau llifogydd, parhewch i ddefnyddio eich gwasanaethau presennol fel arfer. x

Rhowch fanylion eich eiddo i gael manylion diwrnod casglu biniau. Gallwch hefyd lawrlwytho calendr casglu am y flwyddyn.

Fel arall, gallwch gysylltu â Chanolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid Cleanaway ar 1300 1COAST (1300 126 278) er mwyn i Galendr Casgliad gael ei e-bostio neu ei bostio atoch.

Teipiwch gyfeiriad eiddo i ddechrau chwilio a dewis cyfeiriad yr eiddo o'r gwymplen i ddechrau archebu.