HYSBYSIAD PWYSIG:
Oherwydd bod yr achosion presennol o COVID yn effeithio ar ein gweithlu, rydym yn wynebu oedi gyda rhai o’n gwasanaethau. Os methwyd eich bin neu swmp a drefnwyd wrth ymyl y ffordd, gadewch ef ar ymyl y ffordd nes bod y gwasanaeth hwn yn digwydd. Gallai hyn fod sawl diwrnod yn hwyrach nag arfer a gall ddigwydd dros y penwythnos. Mae hon yn sefyllfa sy'n esblygu a gallai lefelau gwasanaeth newid ymhellach. Gofynnwn i chi fonitro ein tudalen Facebook 1Coast ar gyfer unrhyw gyhoeddiadau gwasanaeth. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi a diolch i chi am eich dealltwriaeth. x

Beth sy'n mynd yn fy ...

1coast. 1 byd. Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Yma gallwch ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwasanaeth rheoli gwastraff ac ailgylchu a ddarperir i drigolion Arfordir Canolog NSW. Rydym yn eich annog i archwilio, rhyngweithio, darganfod a dysgu. Mae yna hefyd lawer o wybodaeth i blant a myfyrwyr o bob oed. I ddechrau cliciwch y tab gwasanaeth rydych chi eisiau gwybod mwy amdano neu ddefnyddio'r chwiliad ar frig y dudalen.