Matrace

Recyklace matrací nejen šetří omezený prostor na skládce, ale také šetří zdroje.

Zaměstnanci Central Coast Council v současné době denně vytahují ze skládky matrace, které byly doručeny do obou Buttonderry nebo Woy Woy zařízení na nakládání s odpady. Matrace se pak svlékají, aby se získaly, znovu použily a recyklovaly kovové součásti, které jsou zasílány našim dodavatelům k recyklaci na různé nové produkty.

Existuje související náklady zlikvidovat matraci na kterémkoli z Odpadová zařízení Rady.

Matrace lze také zdarma vyzvednout prostřednictvím sběrná služba u obrubníků dostupné pro většinu domácností.