Central Coast Council má pro obyvatele bezplatný program recyklace, aby své nepotřebné domácí baterie (jako jsou AA, AAA, C, D, 6V, 9V a knoflíkové baterie), světelné koule, mobilní telefony a zářivky přinesli do určených sběrných míst.

Baterie a zářivky obsahují škodlivé prvky, jako je rtuť, alkálie a kyselina olova, které mohou způsobit velká environmentální rizika. Mohou také představovat zdravotní riziko, pokud jsou skládkovány.

Upozornění – Nevkládejte prosím tyto položky do běžných odpadkových košů, protože by se mohly vznítit ve svozových vozech nebo na místě na našich skládkách. Fluorescenční trubice a světelné koule musí být čisté a neporušené, aby mohly být přijaty.

Baterie, světelné koule a mobilní telefony (a příslušenství) lze odevzdat na:

Fluorescenční trubice lze odevzdat v Buttonderry Waste Management Facility and Councils Administration Building ve Wyongu.

Bezplatná recyklace baterií a lamp je možná díky financování prostřednictvím iniciativy NSW EPA Waste Less, Recycle More.