DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Central Coast Council a Cleanaway nadále poskytují běžné služby domácnostem, které nebyly zasaženy záplavami, i když může dojít k menším zpožděním, protože reagujeme na oblasti zasažené povodněmi. Pro domácnosti, které byly přímo zasaženy povodněmi, poskytujeme specializovanou službu sběru velkoobjemového odpadu pro objemné domácí potřeby a tyto domácnosti obdrží leták s podrobnostmi o nouzovém úklidu. U všech nemovitostí, které nebyly v záplavových zónách zaplaveny, pokračujte ve využívání svých stávajících služeb jako obvykle. x

Sbírka Bin