Matalassos

El reciclatge de matalassos no només estalvia un espai limitat d'abocador, sinó que també estalvia recursos.

Actualment, el personal del Consell de la Costa Central està recuperant diàriament matalassos dels abocadors, que s'han lliurat a qualsevol de les dues Instal·lacions de gestió de residus Buttonderry o Woy Woy. A continuació, es despullen els matalassos per adquirir, reutilitzar i reciclar els components metàl·lics que s'envien als nostres contractistes per reciclar-los en diversos productes nous.

Hi ha un cost implicat disposar d'un matalàs a qualsevol de Instal·lacions de Residus de l'Ajuntament.

Els matalassos també es poden recollir gratuïtament a través del servei de recollida al voral disponible per a la majoria de les llars.