Mnogi oštri predmeti u zajednici kao što su igle, špricevi i lancete ulaze u glavne kante za otpad i reciklažu, izlažući osoblje Vijeća, izvođače radova i javnost. Drugi ponekad ostaju ležati na zemlji ili u zgradama.

Ako ubrizgavate drogu, svoje iskorištene igle i špriceve možete odložiti u kante za smeće koje se nalaze u javnim bolnicama, zgradama Vijeća i parkovima i rezervatima Vijeća.

Ako ste pronašli iglu ili špric na javnom mestu, pozovite Dežurnu liniju za čišćenje igle na 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Ako koristite igle, špriceve ili lancete za medicinsko stanje, ove predmete možete odnijeti u kontejneru otpornom na bušenje u bilo koju javnu bolnicu na sigurno odlaganje ili u sljedeće ljekarne: