Матраци

Рециклирането на матраци не само спестява ограничено пространство на депото, но и пести ресурси.

Служителите на Централния бряг на Съвета в момента извличат ежедневно матраци от депото, които са били доставени или на Съоръжения за управление на отпадъци Buttonderry или Woy Woy. След това матраците се разглобяват, за да придобият, използват повторно и рециклират металните компоненти, които се изпращат на нашите изпълнители за рециклиране в различни нови продукти.

Налице е включени разходи да изхвърлите матрак на някой от Съоръжения за отпадъци на Съвета.

Матраците също могат да бъдат събрани безплатно чрез услуга за събиране на бордюри достъпни за повечето домакинства.