ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Central Coast Council и Cleanaway продължават да предоставят нормални услуги на домакинствата, които не са били засегнати от наводненията, въпреки че може да възникнат някои незначителни закъснения, докато реагираме на засегнатите от наводнения райони. За домакинствата, които са били пряко засегнати от наводнения, ние предоставяме специална услуга за събиране на обемисти отпадъци за обемисти домакински артикули и тези домакинства ще получат брошура с подробности за реакцията при спешно почистване. За всички имоти, които не са били наводнени в зоните на наводнение, моля, продължете да използвате съществуващите си услуги както обикновено. x