Ако установите, че кошчетата ви постоянно препълват, можете да получите допълнителен контейнер за рециклиране, градинска растителност или кошче за общи отпадъци срещу малка добавена такса към общите цени на вашия имот.

Надстройка до по-голямо червено кошче за общи отпадъци също е на разположение.

Само собствениците на имоти могат да поискат или анулират допълнителни кошчета. Ако наемете помещението, ще трябва да се свържете с управляващия агент или собственика, за да обсъдите тези промени.

За да кандидатства за допълнителни услуги, собственикът или управляващият агент на имота трябва да попълни съответния формуляр за заявка за услуги за отпадъци по-долу.


Формуляри за заявка за услуги за отпадъци

Жилищни имоти

Формуляр за искане за нови и допълнителни услуги за битови отпадъци 2022-2023

Търговски имоти

Формуляр за искане за нови и допълнителни услуги за търговски отпадъци 2022-2023