Döşəklər

Döşəklərin təkrar emalı nəinki məhdud poliqon sahəsinə qənaət edir, həm də resurslara qənaət edir.

Mərkəzi Sahil Şurasının işçiləri hazırda hər gün poliqondan döşəkləri götürürlər. Buttonderry və ya Woy Woy Tullantıların İdarə Edilməsi Obyektləri. Döşəklər daha sonra müxtəlif yeni məhsullara təkrar emal üçün podratçılarımıza göndərilən metal komponentləri əldə etmək, təkrar istifadə etmək və təkrar emal etmək üçün soyulur.

Bir var xərc daxildir döşəyi hər hansı birinin üzərinə atmaq Şuranın Tullantı Obyektləri.

Döşəkləri də vasitəsilə pulsuz toplamaq olar yol kənarında yığılma xidməti əksər ev təsərrüfatları üçün mövcuddur.